III.Festival vyberania desiatkov z úrody 24.09.2011