HUSK/0801/1.3.1/0046

                   Értékőrző Magtárak - műemlékek a turizmus szolgálatában

                     Sýpky strážcovia hodnôt - pamiatky v službách turizmu

 

                

                                                   

Fotogaléria: Sýpky strážcovia hodnôt

Propagácia projektu

návšteva žiakov zo ZŠ Jablonov nad Turňou

- oboznámenie sa s projektom HUSK0801/1.3.1/0046 Sýpky strážcovia hodnôt