1. Festival odovzdávania desatín z úrody

26.09.2009 08:00

Na 26.9.2009 pripravujeme pre Vás:

Konferenciu na tematiku: Historické hodnoty vidieka a ich využitie v prospech rozvoja cestovného ruchu vidieka sprevádzaný

1. Festivalom  odovzdávania desatín z úrody v budove národnej kultúrnej pamiatky panskej sýpky GRANARIUM –CELLARIO v Jablonove nad Turňou

Cieľom konferencie a celého podujatia je: - Oživenie tradícií dávných čias – prehlbenie medziľudských vzťahov – rozvoj ekoturistiky- prehlbenie poznatkov histórie blízkeho okolia

 

 

Organizátor: občianské združenie  ALMA CENTRUM obnovy a ochrany ľudovej  architektúry a tradícií Gemera,  JABLONOV NAD TURNOU

Program:  10:00  Otvorenie

                10:30  Tlačová konferencia

11:30 Konferencia na tému :  - oživenie historických tradícií a ich využitie vo vidieckej turistike

        Zrúcanina hradu Szádvár .- spojenie dvoch národov – zjednotená história a jej využitie v prospech cestovného ruchu  na Krase

        Ukážky tradičného spracovania ovocia – varenie slivkového lekváru v medenom kotli, vinobranie a spracovanie hrozna starou tradičnou technikou /pomletie hrozna, meranie cukornatosti, výroba muštu/

                    

12:30   Ukážka  tradícií vyberávania desatín ,   + remeselnícke trhovisko  – hlavne ukážkové výrobky remeselníkv z Mikrorégia Domica, a z územia národného parku Aggtelek

 13 30 Príchod Eszterházy-ovských husárov ako vyberačov destín od   Szádvár-u

14:30   Kultúrny program: vystúpenie miestných folklórnych, tamnečných skupín ako aj z skupín z celého Mikroregiónu Domica,  z Maďarska: Szilvásvárad, Aggtelek                

16:00    Ukryme si náš majetok od husárov – inakšie nazvané zabíjačka potajomky s ochutnávkou zabíjačkových špecialít sprevádzaný s degustáciou miestných a regionálnych vín a destilátov

 od 19 00  Tanečná zábava pod holým nebom sprevádzaný s živou hudbou

 Podujatie je bezplatné – pre každého a pre každú vekovú kategoriu.