I. Festival vyberania desiatoK z úrody

27.09.2009 09:00

Občianske združenie Alma-Centrum obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícií Gemera dňa 26.9.2009 usporiadal 1. Festival vyberania desiatku z úrody. Tento festival  je novou možnosťou rozšírenia programovej ponuky na Turnianskej vínnej ceste. Návštevnosť prvého ročníka nás zaväzuje na usporiadanie tohto festivalu pravidelne každý rok. Samotná myšlienka sa zrodila na základe zisťovania historie budovy GRANARIA - Panskej sýpky s vínnou pivnicou. V archíve rodiny Esterházyovskej v rakúskom Forchtensteinu sme našli doklady z rokoch 1630 -až do roku 1780, ktoré potvrdzujú že táto budova v uvedenej dobe bola výberovým miestom desiatok z úrody. Oživiť históriu, obnoviť tradície  boli cieľom nášho podujatia. Počas festivalu okrem kultúrnych programov sme ponúkali ukážky varenia slivkového lekváru, pomletie hrozna, lisovanie hrozna a prípravu muštu. Návštevníkom sme prezentovali tradičné spôsoby zberu úrody, spracovania plodov sušením v klasickej tehlovej piecke - sušičke ovocia. Sušičku sa podarilo vybudovať vďaka grantu od Karpatskej nadácie v rámci grantového programu Spoločne pre región. Sprievodný program sa odohral pri druhej piecke, ktorú  sa nám podarilo postaviť za pomoci grantového programu KONTO ORANGE Šanca pre Váš región - v tejto piecke členovia speváckeho súboru Bokréta Jablonov nad Turňou predvádzali varenie slivkových knedlíkov.V pivničnej časti budovy regionálny vinári usporiadali ochutnávku kvalitných vín. Lokalpatriotizmus tejto akcii spočíval v tom, že okrem regionálnych vín z Turnianskej vínnej cesty sa neponúkali iné nápoje. Desiatky nám skutočne priniesli zo susednej dediny z Maďarska zo Szögligetu v doprovode husárov. Originalita nášho festivalu sa zapáčila VISEGRAD FUND  a CORVINUS Támogatásközvetítö ZRT, ktorý našu akciu  finančne podporili. Do organizovania a prípravy celého festivalu sa aktívne zapojili : Základná škola Jablonov nad Turňou, obecná prevádzkáreň  Jablonov nad Turňou, stolárska firma STIVEMONT Jablonov nad Turňou.

 

 

Naša najbližšia akcia je plánovaná na november : Otvorenie pieckového hája - sprevádzaná ochutnávkou nových vín a špecialitami z piecky.