Deň slivky - Festival vyberania desiatkov z úrody

22.09.2014 13:59