Odhalenie info tabul Turnianskej vínnej cesty dňa 28.3.2009

08.04.2009 18:18

 

Dňa 28.3.2009 v rámci regionálnej ochutnávky vín v Jablonove nad Turňou občianske združenie ALMA-Centrum spolu s občianskym združením KRASTURIST odprezentovalo verejnosti Turniansku vínnu cestu s odhalením info tabúľ. Naše združenie ALMA -Centrum v rámci mikrograntového projektu MIKROREGIÓN pre všetkých  , ktorý bol vyhlasený občianskym združením KRAS pripravujúceho LEADER na území Mikroregiónu Domica získalo finančnú podporu na vyhotovenie 3 ks info tabúľ. Tieto info tabule boli vyhotovené pre obce: Jablonov nad Turňou, Hrušov a Hrhov. Ich osadenie v jednotlivých obciach za účasti dobrovoľníkov sa usktoční v máji 2009 na deň Sv. Urbana - patróna viníc. Odhalenie info tabúl a regionálnu ochutnávku  vín spestril kultúrny program. Vystúpil mladý talent z Jablonova nad Turňou Nikolas Kardoš, spevokol z Jablonova nad Turňou pod vedením Heleny Vargovej ako aj folklórna hudobná kapela.

V priebehu celého dňa boli rozdané dotazníky vinárom, 14 z nich  ešte v sobotu  vrátilo dotazník vyplnený. Z dotazníkov sme zistili nasledovné údaje pre náš región a pre nasmerovanie ďalšej činnosti nášho združenia ALMA-Centrum:  priemerné vyprodukované množstvo vína je 800 litrov  /na jedného vinára/, každý z opýtaných  by uvítal , ak by sa vytvorilo centralizované miesto na propagáciu vína, každý z opýtaných by bol rád, ak by sa mohli vína flaškovať spoločne, a každý pociťuje potrebu vytvorenia múzea alebo stálej expozícii vinárstva a vinohradníctva na Turnianskej vínnej ceste.  Na základe zistených skutočností naše združenie ALMA-Centrum vytýčilo nasledovné ciele do budúcnosti : vytvoriť v schátralej budove národnej kultúrnej  pamiatky Sýpky s vínnou pivnicou v Jablonobve nad Turňou  stálu expozíciu vinárstva, vytvoriť v budove taktiež spoločné archivačné miesto vín z regiónu s možnosťou degustácie a predaja týchto vín a tak pomôcť malým vinárom v regióne ako aj zakúpiť flaškovacie zariadenie pre spoločné falškovanie vín.