Pieckový háj

04.06.2009 23:29

  Tým že sme začali stavať našu piecku so sušičkou nás nútilo hľadať historické dôkazové materiály, staré stavebné plány pre výstavbu piecky. Preštudovali sme zopár kníh, rozprávali sme sa s najstaršími obyvateľmi obce, konzultovali sme s historikmi. Od historika Kristiána Koleszára sme dostali knihu Piecky a ich výstavba. V tejto knižke sme našli veľmi zaujímavé veci. /Záber je z roku 1904, z obce Kisbodak/

 

 V niektorých obciach boli postavené na konci dediny na vyvýšenom mieste  pieckové komplexy takzvané komunitné piecky: to znamená 4 až 5 niekedy aj viac objektov . Slúžili predovšetkým chudobným rodinám, ktoré nemali pri dome postavenú piecku aby si mohli upiecť chleba a koláče  .

 

Tieto skutočnosti a zahĺbenie do tejto tematiky nás inšpirovali založiť v zarastenej záhrade  historickej budovy Granaria  prvý pieckový háj na Slovensku s viacerými pieckami s rôznymi funkciami. Podarí sa nám  tým vytvoriť komunitný priestor s novými možnosťami a tak obývatelia Jablonova ako aj návštevníci  budú môcť upiecť si vlastný chlieb, usušiť nazbierané huby, ovocie či bylinky a pritom zažiť si kus histórie. Slávnostné otvorenie Pieckového hája v rámci Pieckových dní sprevádzané s ochutnávkou nových vín plánujeme na 13. a 14. novembra 2009 .