Úspešný projekt v rámci výzvy Spoločne pre región 2009 vyhlásený Karpatskou nadáciou a U.S.Steel Košice

21.04.2009 19:29

Dňa 13.3.2009 sme odovzdali projekt Interaktívne zelené štúdio - zachovanie identity vidieka, ktorým sme reagovali na výzvu vyhlasenú Karpatskou nadáciou a U.S.Steel Košice:   Spoločne pre región 2009. Náš projekt spomedzi 46 projektov bol na základe rozhodnutia výberovej komisie zaradený medzi 11 najlepších projektových nápadov. Dňa 21.4.2009 sme na slávnostnom vyhodnotený v zrkadlovej sále budovy KSK prevzali symbolický šek na realizovanie nášho projektového zámeru. Získané financie použijeme na výstavbu sušičky ovocia a byliniek ako aj na vytvorenie bylinkovej špirály. Výstavbou sušičky ovocia chceme obnoviť tradičný spôsob spracovania ovocia a byliniek a ukázať mladšej generácii tradičné metódy a postupy využívané vo vidieckom priestore podľa vzoru našich predkov. Našimi partnermi v tomto projekte sú: Základná škola v Jablonove nad Turňou, Občianske združenie KRASTURIST Dvorníky, LSF s.r.o Jablonov nad Turňou a STIVEMONT - Štefan Pekár stolárska dielňa v Jablonove nad Turňou. Základnú myšlienku nám pomohol rozpracovať náš člen združenia a zároveň pracovník U.S.Steel Košice pán Dušan Harhovský. Ďakujeme Karpatskej nadácii ako aj U.S.Steel Košice že náš projektový zámer podporujú.