Voľnočasová oáza pod slivkovým stromom - hravé dotýkanie prírody

06.03.2011 09:23

Radostne oznamujeme,  že dňa 2.3.2011 Karpatská nadácia podpísala s nami zmluvu na poskytnutie grantu na projekt "Voľnočasová oáza pod slivkovým stromom - hravé dotýkanie prírody". Finančné prostriedky na projekt   budú poskytnuté z Nadačného fondu Skupiny VSE spravovaného Karpatskou nadáciou. Vďaka tejto podpore v susedstve vidieckych piecok v areály GRANARIA - sýpky s vínnou pivnicou  vybudujeme verejnosti prístupné ihrisko v duchu vidieka so "živým" dreveným altánkom a s dreveným kolotočom, na ktorom namiesto sedadla budú drevené koše.

Realizáciou projektu začíname 15.5.2011 s oslovením detí a žiakov základnej školy v Jablonove nad Turňou, s ktorými spoločne naplánujeme rozmiestnenie jednotlivých atrakcií. Slávnostné otvorenie jedinečnej oázy pod Slivkovým stromom pre všetky vekoké kategorie je plánované na 24.9.2011 pri príležitosti 3. festivalu vyberania desiatkov z úrody.

FOTO