Výzva na predloženie cenovej ponuky tlačených materiálov a zabezpečenie prezentácie na výstave CR

06.03.2011 09:11

 

Občianske združenie ALMA-Centrum obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícií Gemera vyhlasuje verejnú súťaž na odovzdanie cenovej ponuky k pripravenému projektu "Jednotná regionálna značka  ako  znak kvality  – nástroj zvýšenia predaja služieb vidieckeho cestovného ruchu "  na nasledujúce aktivity:   

Grafický návrh a tlač - informačný leták (formát DL, obojstranné, farebné) 8000 ks 


Grafický návrh a tlač - samolepky farebné papierové priemer 2 cm , 5000 ks

 

Grafický návrh a tlač - visačky obojstranné farebné papierové s perforáciou 2,5 x 2,5 cm, 5000 ks 

 

Grafický návrh a tlač - certifikáty farebné, kriedový papier, formát A4, 500 ks


Tlač - katalóg značených výrobkov a služieb, vo formáte zošita DL, farebný , 6 stranný vrátane obalu , 1500 ks

 

rolovacie panely 100/210 vrátane panelu a tašky, 2 ks  

 

plagáty 100/210 do rolovacieho panelu informujúce o miestnych produktoch a regióne, 2 ks


organizovanie a príprava prezentácie na výstavách cestovného ruchu v Bratislave - Slovakiatour a Utazás  v Budapešti

 

Predpokladaná hodnota spolu za hore vymenované aktivity  je od 9500,--EUR do 12.000,--EUR. Pri výbere rozhodujúce bude: najnižšia cena.

Do súťaža postupujú cenové ponuky, ktoré budú doručené osobne do 26.03.2011 do 10:00 h na adresu: ALMA-Centrum obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícií Gemera

č.d 140

SK-04943 Jablonov nad Turňou

Podrobnejšie informácie žiadajte od: projektového manažéra: Katarína Motyková  na mailovej adrese centrumrv@nextra.sk alebo pod tel. číslom: +915 347 333

Katarína Motyková