Výzva na predloženie cenovej ponuky

03.03.2011 04:57

Občianske združenie ALMA-Centrum obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícií Gemera vyhlasuje verejnú súťaž na odovzdanie cenovej ponuky k pripravenému projektu "Jednotná regionálna značka  ako  znak kvality  – nástroj zvýšenia predaja služieb vidieckeho cestovného ruchu "  na nasledujúce aktivity:

 

- Vytvorenie certifikačných pravidiel a systému  udeľovania regionálnej značky (v tlačenej forme a el. forme na nosiči dát)

-  Vytvorenie grafického loga regionálnej značky vrátane manuálu pre jeho používanie (v tlačenej forme a el. forme na nosiči dát)

- Registrácia ochrannej značky

Predpokladaná hodnota spolu za hore vymenované aktivity  je od 9500,--EUR do 12.000,--EUR. Pri výbere rozhodujúce bude: najnižšia cena.

Do súťaža postupujú cenové ponuky, ktoré budú doručené poštou do 26.04.2011 na adresu: ALMA-Centrum obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícií Gemera

č.d 140

SK-04943 Jablonov nad Turňou

Podrobnejšie informácie žiadajte od: projektového manažéra: Katarína Motyková  na mailovej adrese centrumrv@nextra.sk alebo pod tel. číslom: +915 347 333

Katarína Motyková