Správa o verejnej zbierke

04.10.2014 16:04

 

Dňa 27.09.2014 v čase od  8:00 do 23:50  ALMA Centrum obnovy a ochrany ľudovej architektúry a
tradícií Gemera, o.z. IČO: 35574101 so sídlom 04943 Jablonov nad Turňou č. 140  na VI. ročníku festivalu vyberania desiatkov z úrody v obci Jablonov nad Turňou vykonalo verejnú zbierku. Verejná zbierka je zaregistrovaná do registra zbierok Okresným úradom Rožňava, odbor všeobecnej
vnútornej správy v Rožňave pod číslom 804-2014-008808.

Verejná zbierka bola vykonaná do stacionárnej pokladničky pri vstupe na festival a predajom predmetov - /žetónov v hodnote 1,--EUR/.

Zo vstupeniek sa zozbieralo 674,00 EUR z predja  žetónov sa vyzbieralo 1243 EUR.  ALMA -Centrum obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícií Gemera vyzbierané finančné prostriedky v celkovej výške 1.917--EUR použije na zachovanie kultúrnych hodnôt regiónu.