Záverečná správa o verejnej zbierke

29.12.2014 00:00

Záverečná správa k verejnej zbierke 804-2014-008808

Dňa 27.09.2014 v čase od  8:00 do 23:50  ALMA Centrum obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícií Gemera, o.z. IČO: 35574101 so sídlom  04943 Jablonov nad Turňou č. 140  na VI. ročníku festivalu vyberania desiatkov z úrody v obci Jablonov nad Turňou vykonalo verejnú zbierku. Verejná zbierka je zaregistrovaná do registra zbierok Okresným úradom Rožňava, odbor všeobecnej vnútornej správy v Rožňave pod číslom 804-2014-008808.

Verejná zbierka bola vykonaná do stacionárnej pokladničky pri vstupe na festival a predajom predmetov - /žetónov v hodnote 1,--EUR/.  Dňa 04.10..2014 o 8:30 v Jablonove nad Turňou č. 137 v objekte GRANARIUM bola otvorená stacionárna pokladnička , do ktorej sa vyzbieralo 674,00 EUR.  

Z celkového počtu 1500 ks žetónov sa predalo 1243 žetónov. Hodnota predaných žetónov 1243,--EUR.

Pokladničku otvorili: Valéria Angyalová, Loránt Pápai a Silvia Pápaiová. 

ALMA -Centrum obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícií Gemera vyzbierané finančné prostriedky v celkovej výške 1.917--EUR dňa 8.10.2014 vložilo na účet č. 11464839/5200 vedeného v OTB Banka a.s. Slovensko, ktorá bola vyhradená pre verejnú zbierku. Finančné prostriedky z verejnej zbierky boli určené na zachovanie kultúrnych hodnôt regiónu.

Z vyzbieraných finančných prostriedkov v období od 3. novembra do 30.novembra 2014 bola postavená tradičná vidiecka piecka, ktorá zachováva gastronomickú tradíciu vidieka. Piecka slúži na ukážku pečenia kváskového chleba .

Výstavbu uskutočnili dobrovoľníci občianskeho združenia ALMA - centrum obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícii Gemera. Stavebný materiál, špeciálny nerezový izolovaný komín, kované dvierka, železnú platňu dodala spoločnosť LSF s.r.o. Jablonov nad Turňou. Faktúra za stavebný materiál bola uhradená dňa 22.12.2014.