International Visegrad Fund

Naše projekty už druhý rok finančne podporuje International Visegrad Fund.

V roku 2010 bol schválený standard projekt pod číslom 21020224

pod názvom

Over the border Order of the Gemer-Turna wine knights - Cezhraničný rád Gemersko-Turnianskych vinárských rytierov

 

V rámci tohto projektu pripravujeme nasledujúce podujatia:

22.1.2011 - založenie rádu Gemersko-Turnianskych vinárskych rytierov, sprevádzaný s festivalom nového vína v Jablonove nad Turňou pri panskej sýpke Granarium

15.3.2010 -  označenie Szögligetu s informačnou tabuľou a konferencia pre vinárov Gemersko-Turnianskeho Krasu.

Cezhraničným partnerom projektu je:

KARSZT Természet és Környezetvédelmi Egyesület, Szögliget

 

 

V roku 2009 International Visegrad Fund podporil náš projekt

Szádvár common cultural heritage - 1st festival of handing in the tenths.

V rámci tohto projektu bol podporený 1. Festival vyberania desiatkov z úrody a záchranné akcie zrúcaniny Szádvár.

Partnerom  projektu v roku 2009 bola organizácia Szádvárért Baráti Kör.

 

 

 

Najkrajšie spomienky na tento festival :