Expozícia vinohradníctva na Turnianskej vínnej ceste

                                

Vďaka podpore KSK a predsedu KSK JUDr. Zdenka Trebuľu v historickej pivnici stredovekej sýpky v Jablonove vytvoríme expozíciu vinohradníctva na Turnianskej vínnej ceste.

Vytvorením expozície sa nám podarí zachovať históriu vinohradníctva , prilákať návštevníkov  na územie Slovenského Krasu a spestriť kultúrne hodnoty  Košického Samosprávneho Kraja .

Konkrétne úlohy zriadenia expozície vinohradníctva   :

-          Zaobstaranie, nákup historických predmtov expozície : sudy, lisy, a ďalšie predmety potrebné k spracovaniu hrozna

-          Označovanie a krátky popis predmetov expozície

-          Vydanie brožúrky – história vinohradníctva Turnianskej vínnej cesty