Výzvy

HUSK/1101/1.3.1/0231, Hviezdy, hviezdy... Ekoturistický kompas na Krase pre  návštevníkov a poskytovateľov turistických služieb 

 

049 43 Jablonov nad Turňou , č. 140,

                         Tel: 0905981918, papai.lorant@stonline.sk

 

                                                      

 

Výzva na vypracovanie cenovej ponuky

 na dodanie služby externý manažér publicity

 

ku projektu

„ HUSK1101/1.3.1/0231 Hviezdy, hviezdy ekoturistický kompas na Krase  pre návštevníkov a poskytovateľov turistických služieb „

 

 

Dodané služby:

 

 

-          Zber údajov ku udeľovaniu značky Karsticum

-          zabezpečenie fotografií ku značke Karsticum

-          doplňovanie údajov do informačného systému / web: Karsticum a Alma-centrum /

-          lokalizácia regionálnych výrobcov na mape

-          vyhľadávnie odborníkov a zriadenie odbornej komisii pre udelenie značky kvality Karsticum

-          príprava seminárov a workshopov

-          návrh a tvorba informačnej brožúrky

-          kontakt s médiami

-          zabezpečenie plynulého chodu projektu

 

 

 

Požiadavky na obsadenie pozície externého projektového a finančného manažéra:

-         ovládanie slovenského a maďarského jazyka slovom a písmom

-         poznatky zo Slovenského a Aggtelekského krasu

-         prehľad v problematike rozvoja vidieka

-         práca s PC - Word, Excel, Corel

 

Celkový počet  hodín: 710 hodín 

 

Termín dodania služby: 15.09.2013 – 31.03.2014

 

Termín odovzdávania cenovej ponuky: 06.09.2013

 

 

 

 

Lorant Pápai

Štatutár združenia

 

V  Jablonove nad Turňou, dňa 02.09.2013